יום: 18 בנובמבר 2013

Training

קבוצת מתחילים ואימוני יסודות

Jer2014-10k

בשעה טובה ומוצלחת התחלנו קבוצה חדשה.  אנחנו מתאמנים לקראת מקצה ה-10 ק"מ של מרתון ירושלים וסדנת יסודות של קרוספיט.  השילוב מזמן יתרונות הדדיים.  אימוני קרוספיט מצליחים לחזק שרירים חיוניים לריצה ובהכרח למנוע פציעות המיוחסות לספורט המושמץ של ריצה למרחקים ארוכים.  מבחינת קרוספיט, אימוני הריצה תורמים למוכנות כושר כוללת (General Physical Preparedness) ומאפשרים להגיע לאימוני התרגולות בצורה טובה יותר.

תכנית האימונים:

בפורמט PDF :
CFGTraining10K2014