יום: 13 בינואר 2015

Uncategorized

13.01.15 יום ג'

מצגת זאת דורשת JavaScript.

לקראת חגיגת התחרות העולמית נחגוג קצת עם טבטות.  לא לאחר ולהירשם.

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 WB
30 ABMAT

טכניקה: POWER BAG BURPEE

תרגולת I – שלוש חזרות למדידת זמן
EMOM הנפות KB לשבע דקות X20
EMOM פולקום שק כוח לחמש דקות X5

תרגולת II – חגיגת טבטות
טבטה קפיצת קופסה/גלגל
1 ד' מנוחה
טבטה סקווטים
1 ד' מנוחה
טבטה מתח/משיכת טבעת
1 ד' מנוחה
טבטה שכיבות סמיכה
1 ד' מנוחה
טבטה ABMAT