יום: 22 בינואר 2015

EfratLocalWOD

22.01.15 יום ה'

MateTzeirimEfratנפתחת קבוצת יסודות של מטה הצעירים של אפרת.  נא להפיץ.  זה הזמן לספר לכל מי ששאל ורוצה להכיר את האימונים והשיטה.  ליצור קשר עם יצחק בודנר 050-5729-700 bodner@efrat.muni.il

מטה הצעירים אפרת

חימום: פעמיים
25 BJ
25 ABMAT

טכניקה: CLEAN

כוח: @50 %
CLEAN DEADLIFT 5-5-5
POWER CLEAN 3-3-3
SQUAT CLEAN 1-1-1

תרגולת 1 – 5 חזרות למדידת זמן
20 BJ
POWER CLEAN 6
JUMPING KNEES 2 ELBOWS 12

תרגולת 2 – TABATA
PUSHUP