יום: 27 בינואר 2015

WOD

27.01.15 יום ג'

PhotoGrid_1422263410685

חימום: פעמיים
[ 30 סקווטים
20 ABMAT
10 שכיבות סמיכה]
ברגנר

טכניקה:
PISTOL
DIPS

תרגולת 1 – למדידת זמן
21-18-15-12-9-6-3
CLEAN
PISTOL R
PISTOL L

תרגולת 2 – שלוש חזרות למדידת זמן
10 דיפים
10 מתח/בקפיצה
30 JERK