יום: 29 בינואר 2015

WOD

29.01.15 יום ה'

jumbo3

משתתפים בצער משפחת קלנגל

חימום: פעמיים
ברגנר

כוח: חמש פעמים @80 % ברצף
THRUSTER
PUSHPRESS
PUSHJERK
SPLITJERK

תרגולת – שלוש פעמים למדידת זמן
דקה 90 מעלות בתליה
BACKSQUAT 5 בקפיצה
10 STRICT PULL UP
15 PUSHPRESS