יום: 2 בפברואר 2015

CINDYKELLYWOD

02.02.15 יום ב'

PhotoGrid_1422877291063

חימום: פעמיים
60 חבל
5 DU
30 ABMAT

טכניקה:
קפיצות חבל/כפולות
כדור קיר

תרגולת 1 – חצי KELLY – שלוש פעמים למדידת זמן
ריצה 400 מ'
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 – חצי CINDY – עשר דקות למירב חזרות
5 מתח/מתח בקפיצה/משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה/ברכיים
15 סקווטים