יום: 8 בפברואר 2015

BARBARAWOD

08.02.15 יום א'

מתחילים סדרה של תרגולות בנצ'מרק.  היום עושים את ברברה.  התאמות לפי הצורך. הדגמה של התרגולת בסרטון

חימום: פעמיים
25 סקווטים
30 שניות עמידת ידיים על קיר בהצמדה
25 ABMAT

טכניקה:
SQUAT CLEAN

כוח: 5-5-5 SQUAT CLEAN @ 80%

תרגולת  – ברברה (BARBARA) חמש פעמים למדידת זמן
20 מתח/בקפיצה
30 שכיבות סמיכה/ברכיים
40 ABMAT
50 סקווטים
3 ד' הפסקה בין כל סבב