יום: 10 בפברואר 2015

FIGHT GONE BADTrainingWOD

10.02.15 יום ג'

בהמשך לסידרת תרגולות הבנצ'מרק שלנו אנחנו נבצע היום את 'מצוקה במריבה' (FIGHT GONE BAD).  ביצענו את התרגולת בשבוע של סוף יוני שנה שעברה.  מצורפים כל התמונות והתוצאות לעיונכם.  הזדמנות טובה לבדוק איפה אתם עומדים ביחס למה שעשיתם לפני חצי שנה.

חימום:
2 חזרות של
ריצת 400 מ'
50 סקווטים
30 כדור קיר

טכניקה: סקווט קלין SQUAT CLEAN

כוח: סקווט קלין 30 / 40 ק"ג 5-5-5-5-5

תרגולת (WOD) – מצוקה במריבה (FIGHT GONE BAD) בשינוי
5 סבבים לספירת חזרות של:
דקה כדור כוח 6 ק"ג על קיר
דקה סומו דדליפט 30 ק"ג
דקה קפיצת קופסה / גלגל
דקה פושפרס 30 ק"ג
דקה מתח בקפיצה
דקה מנוחה