יום: 19 בפברואר 2015

TrainingWOD

19.02.15 יום ה'

View this post on Instagram

New box generic WOD

A post shared by CrossFit Gush (@cfgush) on

כוננות שלג.  היום גרסה של EVA ואימון שהופיע באתר העולמי

חימום:
30 הנפות KB
30 משיכות טבעת
30 WB
30 שכיבות סמיכה

טכניקה: דיפים DIPS

תרגולת 1 (WOD) – חמש חזרות למדידת זמן
250 קפיצות חבל / 120 פלטות
30 הנפות KB כבד
30 מתח / בקפיצה

תרגולת 2 (WOD) – למדידת זמן
9-15-21 חזרות של
פושפרס KBX2
דיפים / ברכיים
שכיבות סמיכה