יום: 22 בפברואר 2015

TrainingWOD

22.02.15 יום א'

PhotoGrid_1424557504504

חוזרים קצת לקימה הטורקית.  הפעם ליותר חזרות

חימום:
20 פולקום קפיצה
30 ABMAT
40 סקווטים
50 חבל

טכניקה: קימה טורקית TURKISH GETUP

כוח: סקווט עילי 20 / 30 ק"ג  OVERHEAD SQUAT 5-5-5

תרגולת (WOD) – חמש עשרה דקות למירב חזרות
30 ABMAT
20 קימה טורקית 8 KB ק"ג
30 ABMAT
20 סקווט עילי 20 ק"ג