יום: 12 במרץ 2015

TrainingWOD

12.03.15 יום ה'

PhotoGrid_1426151730684

חימום:
80 חבל
20 שכיבות סמיכה
20 טפים בעמידת ידיים על קיר
40 הנפות KB

כוח: סקווט קדמי 5-5-5 FRONT SQUAT

תרגולת 1 (WOD) – עשר חזרות למדידת זמן
5 קלין כבד
5 כתפיים להנפה (פושפרס / ג'רק) כבד

תרגולת 2 (WOD) – טבטה
מתח