יום: 24 במרץ 2015

RunningWOD

24.03.15 יום ג'

PhotoGrid_1427185209639מזכיר לכולם לסור לבלוג של אשר ולקרוא על המרתון שהוא רץ בטבריה… 'קצר' אבל שווה קריאה.  הבלוג

חימום: פעמיים
60 חבל
30 קפיצות קופסה
30 ABMAT

כוח: סקווט אחורי 5-5-5 BACKSQUAT

תרגולת 1 (WOD) – חמש חזרות למדידת זמן
20 לנג'ים באחיזה עילית עם משקל
30 ABMAT
30 סקווט אחורי עם משקל