יום: 14 באפריל 2015

GRACEKELLYTrainingWOD

14.04.15 יום ג'

PhotoGrid_1429000398770חימום: 3 פעמים
30 ABMAT WB עם בן זוג או מול קיר
120 חבל

כוח: DEADLIFT 5-5-5

תרגולת 1 (WOD) – קלי חלקי ׁ(KELLY PART) שלוש פעמים למדידת זמן
400 מ' ריצה
30 BJ
30 WB

תרגולת 2 (WOD) – גרייס (GRACE)
30 CLEAN AND JERK