יום: 23 באפריל 2015

Uncategorized

23.04.15 יום ה' יום העצמאות

PhotoGrid_1429789968608

חימום:
פטיש 5
משיכות טבעת
הפיכות צמיג
פולקום

כוח:
overhead squat 5-5-5

תרגולת 1 (WOD): חמש חזרות למדידת זמן 
10 squat snatch
30 שנ' מתח סטטי
10 squat snatch
60 שנ' סמיכה קדמית

תרגולת 2 (WOD)
טבטה ABMAT