יום: 26 באפריל 2015

TrainingWOD

26.04.15 יום א'

PhotoGrid_1430040436581PhotoGrid_1430041102910חימום: פעמיים
30 WB
30 AB
100 חבל

כוח: SHOULDER PRESS 5-5-5

תרגולת 1 (WOD) – למדידת זמן
21-15-9
דדליפט
קפיצות קופסה/גלגל
פושפרס KB

תרגולת 2 (WOD) – חמש ד' למירב חזרות
5 דיפים/בישיבה
10 קלינים