יום: 3 במאי 2015

TrainingWOD

03.05.15 יום א'

PhotoGrid_1430639844452חימום: פעמיים
80 חבל / 30 DU
V SITUPS  30/ 40 ABMAT
10 JUMPING BACKSQUATS

כוח: 5 חזרות
3 HANGCLEAN
1 JERK

תרגולת 1 (WOD) – למדידת זמן
50 חבל
30 KB THRUSTERS
TOES TO BAR / WB ABMAT 20
50 חבל
TOES TO BAR / WB ABMAT 20
30 KB THRUSTERS
50 חבל