יום: 10 במאי 2015

FILTHY FIFTYWOD

10.05.15 יום א'

PhotoGrid_1431250209277חימום:
200 מ' ריצה
50 סקווטים
10 שכיבות סמיכה

כוח:
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 (WOD) – חמישים מלוכלכים למדידת זמן (FILTHY FIFTY)
50 קפיצות קופסה / גלגל
50 מתח בקפיצה / משיכות טבעת
50 הנפות קטלבל
50 לנג'ים בהליכה
50 ABMAT
50 פושפרס
50 בקסקווט
50 כדור קיר
50 פולקום
50 חבל