יום: 14 במאי 2015

TrainingWOD

14.05.15 יום ה'

PhotoGrid_1431601495480חימום: פעמיים
25 כדור קיר
30 AB
40 סקווטים

כוח:
FRONTSQUAT 10-10-10-10 עם דקה מנוחה לפחות בין סטים
מקסימום מתח X4 עם דקה מנוחה לפחות בין סטים

תרגולת 1 (WOD) – שבע ד' למירב חזרות
80 חבל
10 קפיצות קופסה/גלגל
20 סנצ' קטלבל (10 בכל יד)

תרגולת 2 (WOD) – שבע ד' למירב חזרות
5 מתח/20 משכיות טבעת
50 סקווטים
10 פולקום קפיצת גלגל