יום: 26 במאי 2015

NutritionPaleo

הרצאה על תזונה, בריאות וכושר ומה שביניהם

hasod hkadmoni front cover

ביום ה' הבא, בשעה 20:00 בערב (4.6.15), תתקיים הרצאה של דעאל שלו על אכילה בריאה ותזונה פלאוליטית.  ההרצאה תהיה במועדון הפיס באלעזר, ותיגע בכל הנושאים הרלוונטיים על פי ספרו של דעאל "הסוד הקדמוני".  דעאל נחשב לסמכות ומקור למידע בכל הקשור לתזונה הפלאוליטית בארץ, וניתן סוף סוף להבין באופן מעמיק את המרכיבים והסיבות לשיטת התזונה הכל כך מוצלחת הזו.

עלות השתתפות: 30 ש"ח (הנחה לבני משפחה)

Next Thursday at 20:00 (4.6.15) we'll be having a lecture by Mr. Dael Shalev on nutrition and the paleolithic diet.  The lecture will be in the Moadon Pais in Elazar and will touch on all topics mentioned in his book recently published on the subject.  Finally you will all be able to see for yourselves what all the hype is about.

Price: 30 NIS (discount for family members)

TrainingWOD

26.05.15 יום ג'

PhotoGrid_1432628081214חימום: פעמיים
20 ABMAT
ריצה 200
20 הנפות KB

כוח:
ארבע פעמים קלין בשלשה מצבים (רצפה, תלוי, פאור) + ג'רק

תרגולת 1 (WOD) – שני חזרות למדידת זמן
12 פולקום
12 ט'רסטרים
12 פולקום
12 פאור סנצ'
12 פולקום
12 פושפרס
12 פולקום
12 קלין תלוי עם סקווט (הנג סקווט קלין)
12 פולקום
12 סקווט עילי