יום: 28 במאי 2015

FRANWOD

28.05.15 יום ה'

PhotoGrid_1432801167139חימום: פעמיים
20 פטיש
20 KB
20 ABMAT
20 חתירה

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5
PUSHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 (WOD) – פראן (FRAN)
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/מתח בקפיצה

תרגולת 2 (WOD) – טבטה
ABMAT