יום: 25 ביוני 2015

TrainingWOD

25.06.15 יום ה'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
40 כדור קיר
30 חתירה
פוזישן קלין וג'רק עם מוט/צינור

יסוד:
קלין
מסל אפ נתמך

תרגולת (WOD) – למדידת זמן
18 – 14 – 10
קלין T&G
מסל אפ נתמך/ משיכות טבעת ליישור על טבעות
קפיצות קופסה/ גלגל
כדור קיר

צ'קאוט (CHECKOUT) – טבטה
שכיבות סמיכה/ ברכיים