יום: 12 ביולי 2015

TrainingWOD

12.07.15 יום א'

סתם להתרשם

חימום:
50 WB
50 ABMAT

תרגולת 1  (WOD) – למדידת זמן
21 פיסטולים / עם KB
15 קלין וג'רק
9 דיפים / דיפים אחוריים
9 מתח / משיכות טבעת

ברגנר

תרגולת 2  (WOD) – למדידת זמן
21 שכיבות סמיכה / משיכות טבעת
15 סנצ' / סקווט עילי / סקווט אחורי
9 דיפים / דיפים אחוריים
9 מתח / משיכות טבעת

מוביליטי ומתיחות