יום: 2 באוגוסט 2015

TrainingWOD

02.08.15 יום א'

PhotoGrid_1438506210309חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה ג'ודו
50 סקווטים
20 חתירה

טכניקה: מתח נתמך קדמי בטבעות

כוח: SHOULDER PRESS (M. PRESS)  to RM3

תרגול WOD – למדידת זמן
21 – 15 – 9
פושפרס ב KB
ABMAT
דיפים / אחוריים
90 מעלות בתליה
שכיבות סמיכה / ברכיים

טבטה:
מתח/ נתמך
אופניים