יום: 12 באוגוסט 2015

TrainingWOD

13.08.15 יום ה'

PhotoGrid_1439411464792חימום:
30 הנפות KB
פעמיים ברגנר
30 ABMAT

תרגולת 1 WOD – שלוש פעמים למדידת זמן
7 סקווט קלין כבד
14 הנפות KB כבד

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
דדליפט
קלין
כתפיים להגבהה (SHOULDER TO OVERHEAD)