יום: 17 באוגוסט 2015

TrainingWOD

18.08.15 יום ג'

חימום: פעמיים
20 פטיש
30 הנפות KB
40 סקווטים

תרגולת WOD – ארבע פעמים למדידת זמן
400 מ' ריצה
21 לנג'ים
15 מתח / בקפיצה / בגומי
9 פולקום

טבטה: לסירוגין
סמיכה קדמית
הגבהת רגליים ישרות בשכיבה 45 מעלות