יום: 20 באוגוסט 2015

TrainingWOD

20.08.15 יום ה'

חימום: פעמיים
60 חבל
30 ABMAT
10 מתח בכל צורה שהיא

טכניקה: כדור קיר, כולל השימוש בכדור 2.7 ק"ג לשיפור סגנון

כוח: CLEAN  3-3-3

תרגולת WOD – חמש פעמים למדידת זמן
400 מ' ריצה
30 הנפות KB
30 משיכות טבעת
30 כדור קיר

טבטה:
סקווטים רגילים
ABMAT + WB