יום: 27 באוגוסט 2015

TrainingWOD

27.08.15 יום ה'

PhotoGrid_1440653627827חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
15 קפיצות קופסה
2 סטריקט מתח

טכניקה: סקווט עילי

כוח:
OVERHEAD SQUAT  3-3-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת WOD – שתיים עשרה ד' למירב חזרות
2 מתח / 5 משיכות טבעת אנכיות / 15 משיכות טבעת רגילות
4 פושפרס KB
8 הנפות KB

טבטה:
אופניים
ABMAT