יום: 1 בספטמבר 2015

TrainingWOD

01.09.15 יום ג'

PhotoGrid_1441088576851חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
30 KB
10 WB

טכניקה: TOES TO BAR
KNEES TO ELBOWS VERTICAL
KNEES TO ELBOWS HORIZONTAL

כוח:
BACKSQUAT  5-5-5-3-1
PRESS  5-5-5-3-1

תרגולת WOD – למדידת זמן
21-15-9
שכיבות סמיכה / עם משקל
מתח / נתמך
דיפים / אחוריים

טבטה:
T2B / K2E / K2EV