יום: 6 בספטמבר 2015

TrainingWOD

06.09.15 יום א'

PhotoGrid_1441528447412השבוע מתחילים נוער וילדים

חימום:
40 הנפות KB
30 כדור קיר
20 פטיש
תרגילי שחרור ומתיחות לכתפיים (MOBILITY)

טכניקה: סקווט עילי

כוח:
סקווט עילי 5-5-3-1

תרגולת WOD – כל דקה על הדקה למשך 25 דקות
5 מתח / משיכות טבעת אופקיות
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 סקווטים
— מחזיקים מעמד כמה שיותר ואז יורדים ל 2/5/8 ואז ל 1/2/3.  יש לציין את הדקה של המעבר