יום: 20 בספטמבר 2015

TrainingWOD

20.09.15 יום א'

PhotoGrid_1442730598072

חימום: שלוש פעמים
15 WB
15 פיזיו גומי
15 ABMAT

תרגולת 1 WOD – חמש חזרות למדידת זמן
11 BACKSQUAT
10 JERK

תרגולת 2 WOD – חמש חזרות למדידת זמן
טיפוס חבל אופקי / 12 משיכות טבעת אופקיות
12  TOES2BAR / AMBAT + WB
טיפוס חבל אופקי / 12 משיכות טבעת אופקיות
12 סקווט קלין KB