יום: 24 בספטמבר 2015

CINDYTrainingWOD

24.09.15 יום ה'

PhotoGrid_1443080773276

חימום: פעמיים
30 חתירה
45 ABMAT
60 חבל

כוח 
3-3-3 קימה טורקית עם משקלים משתנים

תרגולת 1 WOD – סינדי (CINDY) שתים עשרה ד' למירב חזרות
מתח / משיכות טבעת אופקיות
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT + WB