יום: 6 באוקטובר 2015

TrainingWOD

06.10.15 יום ג'

PhotoGrid_1444114253600חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
20 פטיש
30 KB
80 חבל

כוח 
5-5-5 ט'רסטרים

תרגולת  WOD – עשרים (!) ד' למירב חזרות
12 לנג'ים
15 ABMAT
15 בקסקווט שק כוח
5 דיפים / חלקיים
5 מתח / טבעות אופקית