יום: 8 באוקטובר 2015

TrainingWOD

08.10.15 יום ה'

PhotoGrid_1444292302458חימום 1 : פעמיים
20 פיזיו גומי
30 שכיבות סמיכה
40 ABMAT

חימום 2 : ברגנר

יסוד 
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

תרגולת 1 WOD – שלוש פעמים למדידת זמן
12 דדליפט
12 סומו דדליפט הייפול
12 סקווט עילי