יום: 15 באוקטובר 2015

TrainingWOD

15.10.15 יום ה'

PhotoGrid_1444903263880

חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
20 קפיצות קופסה
40 חתירה

תרגולת 1 WOD – שלוש פעמים למדידת זמן
10 דדליפט 50/70
20 הנפות KB
30 סומו דדליפט הייפול KB

תרגולת 2 WOD – ארבע/חמש חזרות למדידת זמן
21 לנג'ים עיליים
21 פולקום