יום: 25 באוקטובר 2015

TrainingWOD

25.10.15 יום א'

 

PhotoGrid_1445761142668חימום: פעמיים
2 טיפוס חבל
30 ABMAT
20 בקסקווט שק כוח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
15 – 12 – 9
קלין וג'רק
מתח / טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
15 – 12 – 9 – 6 – 3
דיפים אחוריים
סקווט עילי