יום: 8 בנובמבר 2015

BARBARAWOD

08.11.15 יום א'

PhotoGrid_1446928967092חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
5 טיפוסי חבל
15 פולקום קופסה

יסוד
עמידת ידיים

כוח
DEADLIFT 5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA
שלוש חזרות עם 3 ד' הפסקה בין חזרות:
20 מתח / משיכות טבעת
30 שכיבות סמיכה / ברכיים
40 ABMAT
50 סקווטים