יום: 10 בנובמבר 2015

TrainingWOD

10.11.15 יום ג'

PhotoGrid_1447159017720חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
15 הפיכות גלגל
30 לנג'ים בהליכה

יסוד:
דיפ
לנג' הפוך

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
21 – 15 – 9
לנג' הפוך עם KB
מתח / נדנוד
דיפ / אחורי

תרגולת 2 WOD – טבטה הפוכה
פרס
סקווט קדמי
דדליפט