יום: 18 בנובמבר 2015

KELLYTrainingWOD

18.11.15 יום ד'

PhotoGrid_1447834590146חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
30 ABMAT
30 הנפות KB

יסוד
כדור קיר
קלין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY חלקי
שלוש חזרות של:
ריצה 200
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
21 – 15 – 9
קלין
פושפרס
ABMAT