יום: 24 בנובמבר 2015

TrainingWOD

24.11.15 יום ג'

PhotoGrid_1448353877943
15 פיזיו גומי
20 ABMAT
15 נדנודי קשת

יסוד
סקווט סנצ'
פוזישין סנצ'

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
30 כדור קיר
5 סנצ'ים