יום: 25 בנובמבר 2015

TrainingWOD

25.11.15 יום ד'

חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
20 לנג'ים עם KB
20 חתירה עם KB
45 שניות סמיכה קדמית

יסוד
דדליפט
חתירה עם KB

כוח
DEADLIFT 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
15 בקסקווט שק כוח
15 כדור קיר
15 ABMAT
30 הנפות KB