יום: 1 בדצמבר 2015

TrainingWOD

01.12.15 יום ג'

PhotoGrid_1448955771956חימום: פעמיים
20 סנץ' KB כל יד
20 קפיצות קופסה
30 ABMAT

יסוד
קימה טורקית
סנץ' KB

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
12 ד' כל דקה באופן מתחלף
1. 2 קימה טורקית
2. 6 פיסטולים

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
12 ד'
10 סנץ' KB ביד שמאל
10 סנץ' KB ביד ימין
10 פולקום קופסה