יום: 2 בדצמבר 2015

TrainingWOD

02.12.15 יום ד'

חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
20 לנג'ים עם KB מתחלף
20 חתירה עם KB כל יד
45 שניות סמיכה קדמית

יסוד
קומפלקס KB

כוח
KB CLEAN 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
10 X ברכיים למרפקים / 90 מעלות רגליים ישרות
5 X קומפלקס KB:
– מצב 2 על שני KB / על ברכיים
– חתירה ביד ימין
– חתירה ביד שמאל
– שכיבת סמיכה
– מעבר לעמידה
– קלין KB
– סקווט קדמי KB
– פושפרס KB