יום: 9 בדצמבר 2015

Affiliate CupCompetitionsWOD

09.12.15 יום ד'

12278881_782754851846778_5529978753370834289_nחימום: פעמיים
30 חבל
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת אופקיות

יסוד
ט'רסט KB יד אחת

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
12 ד'
פעם אחת: 90 חבל/30 כפולות
ואז
30 כדור קיר
20 טיפוס הרים (10 כל רגל)
10 שכיבות סמיכה/16 ברכיים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
30-20-10
סומו דדליפט KB
ט'רסטר KB יד שמאל
סומו דדליפט KB
ט'רסטר KB יד ימין