יום: 12 בדצמבר 2015

TrainingWOD

13.12.15 יום א'

PhotoGrid_1449935970125חימום: פעמיים
50 ABMAT
30 כדור קיר
10 פיזיו גומי

כוח
BACKSQUAT 5-3-1
DEADLIFT 5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 פולקום
60 הנפות KB
90 סקווטים
800 מ' ריצה/ 300 קפיצות חבל
90 סקווטים
60 הנפות KB
30 פולקום

ניתן לבצע בזוגות עם מספר כפול.
שני בני הזוג יכולים להשלים במקביל.
עוברים לשלב הבא רק כשהושלם
אותו השלב.