יום: 15 בדצמבר 2015

TrainingWOD

15.12.15 יום ג'

PhotoGrid_1450168357832חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
3 דקות נסיונות לקפיצות כפולות
30 ABMAT

יסוד
נדנודי L

כוח
לקבוע שלב אישי של מתח לפי
תכנית שלבים שתחולק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
25 סומו דדליפט KB
25 טרסטרים
15 נדנודי L

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 הנפות KB
15 מתח שלבי (לפי השלב שנקבע)
200 מ' ריצה