יום: 23 בדצמבר 2015

FIGHT GONE BADTrainingWOD

23.12.15 יום ד'

PhotoGrid_1450858642402חימום: פעמיים
20 קפיצות קופסה
20 משיכות טבעת
20 ABMAT
20 כדור קיר
10 פיזיו גומי

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FIGHT GONE BAD
"מצוקה במריבה"
שלוש חזרות עם דקה מנוחה בין כל חזרה
דקה סומו דדלפיט הייפול
דקה קפיצות קופסה / גלגל
דקה פושפרס
דקה משכיות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית וצידית