יום: 30 בדצמבר 2015

TrainingWOD

30.12.15 יום ד'

PhotoGrid_1451487286544חימום: פעמיים
30 פטיש
20 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה צידית (מצטבר)
דקה סמיכה קדמית (מצטבר)

יסוד
קלין וג'רק

כוח
BACKSQUAT 5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בין כל תרגיל ותרגיל 30 קפיצות חבל
15 קלין וג'רק
30 הרמות רגליים בשכיבה
45 כדור קיר
45 הנפות KB
30 מקבילים אחוריים
15 לנג'ים עם KB
(מסיימים ב 30 קפיצות חבל / פלטה)

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית וצידית