יום: 2 בינואר 2016

TrainingWOD

03.12.16 יום א'

PhotoGrid_1451751467927חימום: פעמיים
15 קטלבל הילו (KB HALO)
15 פיזיו גומי
20 פולקום

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
OVERHEAD SQUAT 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בזוגות כשכל אחד מבן הזוג עובד לבד
או מתאמן אחד בחצי כמות
100 הנפות KB
100 קפיצות קופסה / גלגל
100 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתח שלבים