יום: 5 בינואר 2016

HELENRunningWOD

05.01.16 יום ג'

PhotoGrid_1451983519214חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
20 פטיש בכל יד
30 לנג'ים בהליכה

יסוד
TOES TO BAR

כוח
BENCH 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – טבטה הפוכה
T2B / הרמת רגליים
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
HELLEN
שלוש חזרות
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח שלבים