יום: 6 בינואר 2016

TrainingWOD

06.01.16 יום ד'

PhotoGrid_1452064566022חימום:
40 חתירה
50 סקווטים
60 ABMAT
70 קפיצות חבל

כוח
THRUSTER עם משקל מאתגר 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
30 קפיצות קופסה
5 סטים של פוזישן קלין
סט=
– קלין מהרצפה
– קלין מהברכיים
– קלין מהמתניים
1 ג'רק